Privacy Policy

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Remeha B.V. (Remeha) verzamelt en verwerkt van gebruikers van de Remeha websites. Remeha is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.

Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens verzamelen wij?

Remeha verzamelt en verwerkt gegevens die u via de website aan ons verstrekt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, als u gebruik maakt van onze diensten of meedoet aan online acties of prijsvragen of als u via het contactformulier of e-mail contact met ons opneemt. 

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende categorieën persoonsgegevens: uw e-mailadres, naam en voornaam, contactgegevens, IBAN rekeningnummer (online acties), Remeha product- en installatiegegevens overige door u aan Remeha verstrekte informatie.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw gegevens?

De persoonsgegevens die u aan Remeha verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om u de nieuwsbrief toe te zenden;
  • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
  • om uw deelname aan de wedstrijd en/of acties te registreren;
  • voor statistisch marktonderzoek;
  • om u de door u gevraagde documentatie toe te zenden;
  • om u de door u gevraagde onderdelen en/of producten toe te zenden;

Uw gegevens kunnen aan rechtspersonen worden verschaft die behoren tot de BDR Thermea groep, met hetzelfde doel als hierboven beschreven. De rechtspersonen binnen de BDR Thermea groep zullen uw gegevens behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid.

Wij geven uw gegevens niet door aan derde partijen, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.
Bewaartermijnen, stopzetting, inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens
Wij bewaren uw gegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. U kunt een gespecificeerd verzoek mailen naar klantenbeheer@remeha.nl of contact opnemen met de servicedesk van Remeha, telefoonnummer 055- 5496969. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot stopzetting, inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering, zullen we de desbetreffende persoonsgegevens binnen vier weken verwijderen, tenzij de wet ons verplicht om die persoonsgegevens te bewaren (of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten).

Vragen?

Indien u nog vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via onze website, of door te bellen naar 055-5496969.

Websites van derden

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van de persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Remeha kan dit privacybeleid eenzijdig wijzigen. We raden dan ook aan dit privacybeleid regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 31 mei 2016.