Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als toonaangevende innovatie klimaat- en warmwateroplossingen neemt Remeha haar verantwoordelijkheid ten aanzien van mens, milieu en product.

Met onze kennis en ervaring werken we onder meer aan oplossingen voor energiebesparing en de beperking van de CO2-uitstoot. Daarnaast gaat het ook om thema's als klimaatneutraal produceren, duurzaam inkopen en arbeidsomstandigheden.

In de MVO-aanpak focust Remeha zich op 3 pijlers:

  1. Ketenverantwoordelijkheid: maatschappelijk verantwoord inkopen en verkopen
  2. Duurzaamheid van producten tonen en productportfolio "verduurzamen”
  3. Integreren van MVO in al onze bedrijfsprocessen

1. Duurzame producten

Met duurzame materialen en grondstoffen ontwikkelen we energiezuinige producten voor warmte en warm water, zowel in woningen als in de utiliteit. Hierbij gaat het om de balans tussen royaal comfort en maximale energiezuinigheid.

We ontwikkelen steeds meer hybride verwarmingssystemen waarmee onze klanten duurzame energie kunnen opwekken. Bijvoorbeeld door een zonlichtsysteem te combineren met een cv-ketel of een cv-ketel met een warmtepomp.

2. Duurzaam verpakken en recyclen

Met onze leveranciers maken we afspraken minder verpakkingen te gebruiken. Daarnaast geven we de voorkeur aan verpakkingen die vaker te gebruiken en te recyclen zijn, zoals de inklapkrat. Ook bij onze producten gebruiken we componenten die recyclebaar zijn. Tot slot helpen we mee met de inzameling en recycling van elektrische en elektronische apparaten.

3. Duurzaam inkopen

Bij de keuze voor onze materialen letten we strikt op het effect op het milieu en de veiligheid van mensen. Leveranciers die uitstekend presteren op MVO scoren extra punten bij de gunning van nieuwe projecten. Bovendien toetsen we de werkwijze van onze leveranciers aan de hand van de Ecovadis CSR monitoring platform voor duurzaam inkopen en dienen zij te werken volgens de ethical code of conduct van Remeha.

4. Werken volgens de Lean-filosofie

Bij Remeha verbeteren we continu de efficiency en effectiviteit van onze bedrijfsprocessen door deze in te richten volgens de Lean-filosofie. De focus ligt op het voorkomen van verspillingen: overproductie, onnodig transport, overbodige wachttijden, te veel voorraad en ongebruikte kennis. Bovendien maakt Lean onze medewerkers bewust van het energieverbruik van apparaten, onnodige verpakkingen en het scheiden van afval.

5. Besparen op transport

Remeha heeft het transport van haar producten uitbesteed. Door o.a. zendingen vanuit twee magazijnen te combineren, componenten op dagbasis aan te vullen en onze producten rechtstreeks van leverancier te laten bezorgen aan de eindklant, kunnen we besparen op magazijnkosten, gereden kilometers en de uitstoot van CO2-en NOx.

6. CO2-reductie

Remeha heeft het verificatie certificaat voor de CO2-Prestatieladder niveau 2 behaald. De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het inzetten van duurzame energie. Remeha heeft haar energiestromen en energie veroorzakers kwantitatief in kaart gebracht en werkt momenteel aan doelstellingen om het verbruik in de toekomst structureel verder te verminderen.

7. Werken aan het welzijn van onze mensen

Bij Remeha maken we geen verschil tussen mannelijke, vrouwelijke of allochtone medewerkers. We houden rekening met culturele en sociale gebruiken van medewerkers met een niet-Nederlandse afkomst. En bieden onze mensen de ruimte en mogelijkheden om zichzelf binnen hun vakgebied verder te ontwikkelen. Om de medewerkerstevredenheid te verhogen, bevorderen we de persoonlijke kwaliteiten door onder andere een open en toegankelijke relatie tussen medewerkers en management en aansturing op gedrag, motivatie en prestatie.

8. Goede doelen helpen realiseren

Wij vinden dat eigen succes samen moet gaan met de zorg voor anderen. Daarom ondersteunt Remeha diverse goede doelen. Lees meer over de goede doelen die Remeha het afgelopen jaar een warm hart heeft toegedragen.

9. Duurzaam ondernemen doe je samen

Zo is Remeha betrokken bij Cleantech-activiteiten binnen de regio en partner van Duurzaam Gebouwd. Lees hier meer over Cleantech en Duurzaam Gebouwd.